Programowanie dla najmłodszych (6-8 lat)

Cele i założenia kursu

„Programowanie dla najmłodszych” to kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 6 – 8 lat. Głównym celem zajęć jest zapoznanie kursantów z podstawowymi zasadami działania komputerów i programów komputerowych.  Poprzez proste ćwiczenia dzieci uczą się budować coraz bardziej skomplikowane programy na bazie podstawowych poleceń. Poprzez zabawę uczymy:

  • samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • myślenia matematycznego i algorytmicznego,
  • kreatywności.

Jak uczymy ?

Aby nasze zajęcia były atrakcyjne, korzystamy z interaktywnych zadań opartych na znanych dzieciom postaciach. Na każdych zajęciach uczeń wykonuje wiele krótkich zadań. Każde dziecko ma własny komputer i może pracować we własnym tempie. Poprzez takie ćwiczenia nasi kursanci nigdy się nie nudzą i są zmotywowani do pracy. Dzięki małym grupom każdy może liczyć na indywidualną pomoc instruktora. Przykładowe zadania znajdują się na poniższych rysunkach.

Oprócz zadań na komputerze, zajęcia są uatrakcyjniane poprzez ćwiczenia ruchowe i manualne, np.: wytłumaczenie definicji algorytmu poprzez robienie papierowych samolotów.

Szczegółowe informacje

  • Na kurs składa się 56 godzin lekcyjnych zajęć, podzielonych na dwa semestry. Semestr zawiera 14 spotkań, raz w tygodniu. Zajęcia trwają 90 minut.
  • Cena jednego semestru to 450 zł. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa.
  • Opłatę za kurs można rozłożyć na 2 lub 3 raty - nie zwiększa to sumarycznego kosztu.
  • Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy na ul. Kunickiego 5/122 (przecznica od Lea) oraz w wybranych szkołach.