Specjalizacja: Strony Internetowe (12-16 lat)

Cele i założenia kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy programowania oraz potrafią swobodnie korzystać z zasobów internetu. Całość kursu będzie podzielona na dwie części. Celem pierwszej części kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami działania stron internetowych oraz głównymi technologiami używanymi w ich tworzeniu: HTML 5, CSS 3, JavaScript. Druga część kursu to wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do budowania zaawansowanych stron internetowych.

Szczegółowe informacje

  • Na kurs składa się 56 godzin lekcyjnych zajęć, podzielonych na dwa semestry. Semestr zawiera 14 spotkań, raz w tygodniu. Zajęcia trwają 90 minut.
  • Cena jednego semestru to 450 zł. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa.
  • Opłatę za kurs można rozłożyć na 2 lub 3 raty - nie zwiększa to sumarycznego kosztu.
  • Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy na ul. Kunickiego 5/122 (przecznica od Lea) oraz w wybranych szkołach.