Specjalizacja: Algorytmika (13-16 lat)

Cele i założenia kursu

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-16 lat, która poznała
już podstawy programowania i chciałaby dalej rozwijać się w tym kierunku. Jego główny celem jest
rozwój umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów. W ramach tych zajęć kursant poznaje
metody rozwiązywania różnorakich zadań oraz ćwiczy własne umiejętności budowania poprawnych
rozwiązań. Duży nacisk postawiony jest na indywidualną pracę. Uczestnictwo w kursie jest dobrym
przygotowaniem do udziału konkursach informatycznych.

Materiał kursu obejmuje klasyczne zagadnienia algorytmiczne jak np.: sortowanie,
rekurencja, systemy liczbowe, podstawowe struktury danych, programowanie zachłanne czy
programowanie dynamiczne. Ponadto kurs wzbogacony jest zadaniami z konkursów i olimpiad
informatycznych oraz przykładami możliwych zastosowań algorytmiki, np.: szyfrowanie danych,
symulacje komputerowe czy przetwarzanie obrazów.

Wymagania wstępne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają już podstawy programowania - m.in. dla osób, które ukończyły nasz kurs programowania gier. Aby swobodnie poradzić sobie na kursie zalecana jest znajomość takich zagadnień jak:
• podstawy języka Java lub C++ (lub podobnych)
• zmienne, metody i obiekty
• pętle, instrukcje warunkowe

Szczegółowe informacje

  • Na kurs składa się 56 godzin lekcyjnych zajęć, podzielonych na dwa semestry. Semestr zawiera 14 spotkań, raz w tygodniu. Zajęcia trwają 90 minut.
  • Cena jednego semestru to 450 zł. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa.
  • Opłatę za kurs można rozłożyć na 2 lub 3 raty - nie zwiększa to sumarycznego kosztu.
  • Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy na ul. Kunickiego 5/122 (przecznica od Lea) oraz w wybranych szkołach.