Programowanie gier w Scratchu (9-12 lat)

Założenia kursu

Kurs przeznaczony jest głównie dla dzieci w wieku 9-12 lat. Zajęcia prowadzone są w języku Scratch - został on przygotowany specjalnie jako narzędzie do nauki programowania dla dzieci i młodzieży. Łączy on w sobie prostotę, możliwość otrzymywania szybkich rezultatów pracy oraz duże możliwości. Aby dodatkowo uatrakcyjnić zajęcia skupiają się one na tworzeniu gier komputerowych.

Podczas spotkań kursanci:

 • poznają nowe elementy i możliwości języka,
 • ćwiczą ich wykorzystanie na podanych przykładach,
 • i najważniejsze … wykorzystują zdobyte umiejętności do rozwijania własnych projektów.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie kursantów z podstawowymi zasadami działania komputerów i programów komputerowych oraz ćwiczenie uniwersalnych umiejętności wykorzystywanych w programowaniu:

 • rozwiązywania problemów
 • myślenie matematyczne
 • praktyczne używanie logiki
 • wyciąganie wniosków

Naszym celem jest aby pod koniec kursu każdy z uczestników mógł rozwijać swoją kreatywność i swobodnie realizować swoje pomysły na gry i inne programy w języku Scratch.

Zobacz krótki film promocyjny stworzony przez twórców języka i platformy Scratch: http://vimeo.com/65583694

Szczegółowe informacje

 • Na kurs składa się 56 godzin lekcyjnych zajęć, podzielonych na dwa semestry. Semestr zawiera 14 spotkań, raz w tygodniu. Zajęcia trwają 90 minut.
 • Cena jednego semestru to 450 zł. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa.
 • Opłatę za kurs można rozłożyć na 2 lub 3 raty - nie zwiększa to sumarycznego kosztu.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy na ul. Kunickiego 5/122 (przecznica od Lea) oraz w wybranych szkołach.